Contact us

Tel:+86-20-32078038

Fax:+86-20-32079018

Web:www.

E_mail:export@

Add:Guangzhou City Development Zone, Guang Shan Road, Changan No. 148 Kai Heng Science Park

COPYRIGHT (C) 2007-2008 Guangzhou Kai Heng Enterprise Group Co., Ltd.